Integritetspolicy Select Group´s webbplatser
Select Group innefattar webbplatserna www.selectgroup.se, www.furnitgroup.se, www.servitgroup.se, www.cookitgroup.se, vilket innebär att denna integritetspolicy gäller alla ovan nämnda webbplatser. (i texten benämnda Webbplatser/Webbplatserna)

Personuppgifter
Select Group AB, org.nr. 559047-3889 , Arabygatan 49, 352 46 VÄXJÖ, e-post: info@selectgroup.se, telefonnr. 010-3300363, är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du som kund lämnar till Select Group. Dina uppgifter används för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, såsom ge dig god service, garantier, olika marknadsföringsaktiviteter exempelvis utskick av erbjudanden och nyheter som är anpassade för dig – om du har registrerat dig för detta. Vi dokumenterar även den kommunikation vi har med dig i de fall du gör en reklamation, detta för att tillhandahålla den service du förväntar dig av oss. Du som kund har rätt att efter skriftlig begäran, få skriftlig information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa uppgifter används. Du har även rätt att begära att vi rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om dig. Kontakt: info@selectgroup.se

Om du lämnar uppgifter till någon av våra samarbetspartners (t.ex. genom att du har klickat på en länk till någon av våra samarbetspartners som finns publicerad på våra Webbplatser) ansvarar vår samarbetspartner för dina personuppgifter.

Personuppgiftshantering
Select Group AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Select Group AB´s målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information Select Group samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på Webbplatserna i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Vilka personuppgifter använder vi?
Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på Webbplatserna genom cookies. De personuppgifter som Select Group AB behandlar är ditt personnummer, namn, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, leveransadress, IP-adress och telefonnummer samt från officiella register för att säkerställa rätt adressuppgifter.

Hur använder vi dina personuppgifter?
Uppgifterna kan användas för identifikation, kundundersökningar, statistikändamål samt för utskick med marknadsföringssyfte och erbjudanden – om du har gett dig medgivande till detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund och få dina personuppgifter raderade i vår databas.
Ditt personnummer kommer också att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte.

Om hela eller delar av Select Group AB´s verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

Select Group använder Googles annonstjänster. Du kan läsa mer om Googles insamling, delning och användning av data här.
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sv

Vi använder oss också av Google Analytics, se deras sekretesspolicy här. https://policies.google.com/privacy?hl=sv

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.
Select Group använder sig även bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren.

Hur länge sparas mina personuppgifter?
Om du samtyckt till att vara registrerad kund hos Select Group sparas
dina uppgifter i 3 år efter transaktionsdatum eller tills du avregistrerar dig. Uppgifter kopplade till kundtjänstärende sparas tills det avslutas eller raderas annars efter 3 år från köptransaktionens genomförande, om ärendet är kopplat till ett köp. Gäller köphistorik kan informationen att användas för marknadsföring av likande produkter under en lagringstid av 1 år. Du kan alltid avregistrera dig från sådana utskick från oss.
Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Om du inte registrerar dig som kund sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Select Group´s åtaganden gentemot dig, t.ex. för att uppfylla leverans och garantiåtaganden. Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Din tillgång, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter?
Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den ovanstående adress. Den kan alltså inte skickas per e-post.
Select Group AB vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till Select Group förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen lämna Select Group AB korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till: info@selectgroup.se . Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter.

Cookies
Se http://selectgroup.se/cookies/

Länkar
Webbplatserna kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart Webbplatserna hos Select Group. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att Select Group AB inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i Integritetspolicy
Select Group AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på

Webbplatserna.
Vårt mål är att respektera din privata information. För att hjälpa oss förbättra vår integritetspolicy, skicka gärna dina åsikter till oss. Skicka e-post till info@selectgroup.se

Kontakta oss
Select Group AB, org.nr. 559047-3889, Arabygatan 49, 352 46 VÄXJÖ, e-post: info@selectgroup.se, telefonnr. 010-3300363.